Zasebni detektiv – za posameznika

V podjetju vam ponujamo zasebne detektivske storitve za fizične osebe.

zasebni detektiv

Zbiranje informacij o dolžnikih in njihovem premoženju

Pridobivam podatke o dolžnikih in njihovem premoženju iz uradnih evidenc (bivališče dolžnika, zaposlitev dolžnika, registrirano premično premoženje). Prav tako opravljamo zbiranje informacij o dolžnikih tudi na terenu (dejansko premoženje).

Vročanje pisemskih in drugih pošiljk

Opravljam vročanje pisemskih in drugih pošiljk v primer ko naročnik potrebuje hitro storitev, ko se naslovnik izmika sprejemu pisanja ali pa v primerih ko ne more ugotoviti dejanskega naslova naslovnika. Po opravljeni vročitvi naročnik prejme izpolnjeno vročilnico, ki mu služi za dokazovanje v morebitnih nadaljnjih postopkih.

Zbiranje informacij v različnih oblikah sporov

Kot zasebni detektiv zbiram informacije in podatke, ki jih naročnik potrebuje za dokazovanje pravic in upravičenj pred organi, ki odločajo o teh pravicah (delovni, premoženjski, odškodninski in drugi spori).