Privatni detektiv – za podjetja

V podjetju vam ponujamo storitve za gospodarske subjekte.

privatni detektiv

Bolniška odsotnost – Kontrola bolniške

Delovanje detektiva na tem področju je ugotoviti ali delavec v času bolniške odsotnosti spoštuje navodila ležečega zdravnika (bolniški red). Pri tem ločimo dve opravili:

Preizkus alkoholiziranosti – alkotest

Preizkus alkoholiziranosti opravljamo z alkotestom znamke Dräger Alcotest 7510. Opravljanje preizkusov opravimo na naslovu delodajalca ali pa v primeru terenskega dela tudi na kraju kjer delavec dejansko opravlja delo.

Ob opravljanju preizkusa vodimo zapisnik o preizkusu, ki kasneje služi delodajalcu kot dokaz v nadaljnjih postopkih.

Kontrola potnih stroškov

V primeru suma zlorabe upravičenosti do potnih stroškov, opravimo zbiranje informacij za ugotovitev dejanskeg bivališča delavca oziroma bivališča od koder delavec prihaja na delo in z dela.

Notranje kontrole

Z notranjimi kontrolami v proizvodnih in drugih obratih ugotavljamo pojave, ki bi lahko naročnika pripeljale do obravnave v pravosodnih ali postopkih drugih organov. Prav tako ugotavljamo druge neželene pojave, ki bi lahko pomenile škodo naročniku.

Ugotavljanje spoštovanja konkurenčne klavzule in konkurenčne prepovesi

Pri zbiranju informacij za ugotavljanje spoštovanja konkurenčne klavzule in prepovedi detektiv skuša pridobiti informacije, ki kažejo na to da delavec krši zakonsko določeno konkurenčno prepoved ali pa pogodbeno dogovorjeno konkurenčno klavzulo.

Vročanje pisemskih in drugih pošiljk

Opravljam vročanje pisemskih in drugih pošiljk v primeru ko naročnik potrebuje hitro storitev ali pa v primerih ko ne more ugotoviti dejanskega naslova naslovnika. Po opravljeni vročitvi naročnik prejme izpolnjeno vročilnico, ki mu služi za dokazovanje v morebitnih nadaljnjih postopkih.

Zbiranje informacij o dolžnikih in njihovem premoženju

Pridobivam podatke o dolžnikih in njihovem premoženju iz uradnih evidenc (bivališče dolžnika, zaposlitev dolžnika, registrirano premično premoženje). Prav tako opravljamo zbiranje informacij o dolžnikih tudi na terenu (dejansko premoženje).

Varnostno svetovanje

Za naročnike opravimo varnostno svetovanje za preprečevanje neželenih varnostnih pojavov in sicer tako v obliki preprostega nasveta pa vse do analize celotnega varnostnega stanja podjetja.

V primeru, da katere izmed dejavnosti ni na seznamu, nas lahko pokličete in bomo skupaj preverili ali bi vas angažiranje detektiva pripeljalo do relevantnih informacij.
Pred pričetkom izvedbe katerega izmed del, ki sodi v delovno področje detektiva, mora naročnik detektivu dati pisno pooblastilo za izvedbo nalog.